SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: NEWS

BOARD of Slovak Acoustical Society (SKAS)

PRESIDENT / Predseda:
Anna Danihelová
Drevárska fakulta
TU in Zvolen
SK- 960 01 ZVOLEN
E-mail: danihelova [at] acoustics.sk

VICE-PRESIDENTS / Podpredsedovia:
Milan Drahoš
D2R engineering, s.r.o.
Na letisko 42
SK - 058 01 Poprad
Phone: +421 52 789 14 52, +421 905 645 586
Fax: +421 52 772 85 48
E-mail: milan.drahos [at] d2r.sk

Branko Brodniansky
Inžinierske služby, spol. s r.o.
Komenského 19, 036 01 Martin
Tel: +421 43 430 1043
Fax: +421 43 430 1042
E-mail: brodniansky [at] insl.sk

EXECUTIVE SECRETARY / Výkonný tajomník:
Martin Čulík
Drevárska fakulta
T.G. Masaryka 24, TU Zvolen
SK - 960 53 Zvolen
E-mail: culik [at] acoustics.sk


In order to make the horizontal communication in EAA easier, below we list the names and addresses of the heads of scientific-technical groups, representing the areas of SKAS activities.


THE TECHNICAL SECTIONS AND THEIR SPHERES OF INTEREST / Odborné skupiny a ich vedúci:

•  Urban acoustics / Urbanistická akustika
vacant position / neobsadené

•  Building and room acoustics / Stavebná a priestorová akustika
doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
Monika.Rychtarikova [at] stuba.sk

•  Physical acoustics / Fyzikálna akustika
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
hockicko [at] fyzika.uniza.sk

•  Musical instruments acoustics / Akustika hudobných nástrojov
doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
danihelova [at] acoustics.sk

•  Technique for measuring noise and vibration environment / Technika merania hluku a vibrácií v prostredí
Ing. Milan Drahoš
milan.drahos [at] d2r.sk

•  Technology to reduce noise and vibration / Technika znižovania hluku a kmitania
doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
stanislav.ziaran [at] stuba.sk


© www.skas.sk + info [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2015