SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: PhD. thesis ::: NEWS

CONTACTS

President / Predseda SKAS (Slovenská akustická spoločnosť pri SAV)
Anna Danihelová
T.G. Masaryka 24, TU Zvolen
SK - 960 53 Zvolen
Tel: +421 45 5206 465
E-mail: danihelova [at] acoustics.sk
Web: www.acoustics.sk

Vice-presidents / Podpredsedovia:
Milan Drahoš
D2R engineering, s.r.o.
Na letisko 42
SK - 058 01 Poprad
Phone: +421 52 789 14 52, +421 905 645 586
Fax: +421 52 772 85 48
E-mail: milan.drahos [at] d2r.sk
Web: www.d2r.sk

Branko Brodniansky
Inžinierske služby, spol. s r.o.
Komenského 19, 036 01 Martin
Tel: +421 43 430 1043
Fax: +421 43 430 1042
E-mail: brodniansky [at] insl.sk
Web: www.insl.sk

Secretary / Výkonný tajomník SKAS (Slovenská akustická spoločnosť pri SAV)
Martin Čulík
T.G. Masaryka 24, TU Zvolen
SK - 960 53 Zvolen
E-mail: culik [at] acoustics.sk
Web: www.acoustics.sk


Feedback: Acoustics.sk/contact


 

© www.skas.sk + culik [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2017